Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу системасы

АИБШ Сырсөз жаңылоо шайманы